• Bố thắng Acossato AGPP97

    Bố thắng Acossato AGPP97 (kích thước 93,9x36,4x8,6 - 93,9x36,4x10,1). Cho hiệu suất sử dụng lâu hơn và hạn chế mòn đĩa. Đảm bảo mức độ bám cao và hoạt động ổn định ở cả nhiệt độ cao và thấp.
    Hotline: 0834.999.777
    • Thông tin chi tiết

    • BÌNH LUẬN