• Penrite 10 TENTHS RACE

    Dưỡng sên Penrite 10 Tenths race là sản phẩm xịt dưỡng sên 100% tổng hợp, có màu trắng đục và hiệu suất cực cao dành cho cả mục sử dụng on và off road. Thích hợp để sử dụng cho các loại sên X,O và Z-ring.
    Hotline: 0834.999.777
    • Thông tin chi tiết

    • BÌNH LUẬN