• XADO Racing Oil 10W40

    XADO Luxury Moto Racing Oil 10W-40 MA2 là một loại dầu động cơ siêu tổng hợp đặc biệt của thế hệ mới dành cho động cơ 4 thì. Nhớt Xado Racing chứa các thành phần nano ESTERS và REVITALIZANT® cho hiệu suất cao và bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời.
    Hotline: 0834.999.777
    • Thông tin chi tiết

    • BÌNH LUẬN