• Ben nâng cho Honda CB1000R NEO

    Ben nâng cho Honda CB1000R NEO sử dụng ben 1 gắp được thiết kế dành riêng CB 1000 NEO . Ben nâng Honda CB1000R NEO thường có hai cách ben là dùng cốt xỏ kiêm ốc nâng hoặc dùng ben một gắp được làm riêng chắc chắn và an toàn.
    Hotline: 0834.999.777
    • Thông tin chi tiết

    • BÌNH LUẬN