• Tai nghe Cardo PACKTALK BOLD
    Tai nghe Cardo PACKTALK BOLD có thể kết nối với điện thoại hoặc các thiết bị GPS giúp các Biker giữ liên lạc với nhau. Sở hữu công nghệ vượt trội DMC Bridge, DMC Technology. Cardo cho phép các Biker kết nối xa đến 8km độc lập và lên đến 15 bikers.
    Hotline: 0834.999.777
    • Thông tin chi tiết

    • BÌNH LUẬN